Zwinger of Onaji Choku Inu
Zwinger of Onaji Choku Inu

WILLKOMMEN IM JAPAN AKITA ZWINGER

Onaji Chōku Inu

 

 

 

 

 

Bando

 

 

 

 

 

 

 

Byakko

 

 

 

 

 

 

 

Kenji

 

 

 

 

 

 

 

Bibi

 

 

 

 

 

 

 

Sora

 

 

 

 

 

 

 

Kimi & Saya

 

 

 

 

 

 

 

Maru

 

 

 

 

 

 

 

Kaida & Naora

 

 

 

 

 

 

 

Kaida ist:

  • Deutscher Jugendchampion VDH und JA
  • Deutscher Champion VDH

 

 

 

 

Tama

 

 

 

 

 

 

 

Yumi & Miharu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuudai

 

 

 

 

 

 

 

Daichi & Yukiko

Die Begleithundeprüfung hat Daichi erfolgreich bestanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaku

 

 

 

 

 

 

 

Chinó

 

 

 

 

 

 

 

 

Bishuji & Jirou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuma

 

 

 

 

 

 

 

 

Puki

 

 

 

 

 

Daishiro

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© Heike & Ralf Kreidemann